קבלה – מי הם היוונים שבאדם?

3

#חנוכה #יוונים #סגר #חשמונאים #קבלה