קבלה – מי הם היוונים שבאדם?

4

#חנוכה #יוונים #סגר #חשמונאים #קבלה