קבלה – מי הם היוונים שבאדם?

5

#חנוכה #יוונים #סגר #חשמונאים #קבלה