קבלה – אתה חשמונאי או יווני?

3

#מכבים #יוונים #חנוכה #קבלה #סגר