קבלה – אתה חשמונאי או יווני?

#מכבים #יוונים #חנוכה #קבלה #סגר