סוד האותיות בקבלה על פי הזוהר הקדוש

133


בבנייה, יצטרפו עוד אותיות בהמשך (-: