סוד האותיות בקבלה על פי הזוהר הקדוש

272


בבנייה, יצטרפו עוד אותיות בהמשך (-: