סוד האותיות בקבלה על פי הזוהר הקדוש


בבנייה, יצטרפו עוד אותיות בהמשך (-: