סוד האותיות בקבלה על פי הזוהר הקדוש

114


בבנייה, יצטרפו עוד אותיות בהמשך (-: