סוד האותיות בקבלה על פי הזוהר הקדוש

207


בבנייה, יצטרפו עוד אותיות בהמשך (-: