קורונה – כללים לבריאות רוחנית

בעניין הקורנה .
איך צריך לחשוב על זה ?

ישנן 2 גישות כלליות
1)בדרך פנימיות התורה. ותפיסת הכלל החשוב יותר מהפרטים .

2)תפיסת הפרטיות- החיצוניות יותר חשובה מהפנימיות .
ברגע שיש מענה בחיצוניות אז אין צורך לתת מענה לנקודה הפנימית .

וכל אחד שיבדוק איך הוא משלב את הדברים.

האם אני פועל לנקודה רגעית או לנקודה נצחית.
למה אני דואג לכלל? או לפרטיות?

אם הוא רוצה חיסון .
הוא חייב להיות פנימי ומי שלא מעניין אותו חיסון פנימי רוצה את החיסון מבחוץ.
.
אז מתי נגיד שנקבל מבחינה חיצונית ? ומתי מבחינה פנימית ?

אדם שפועל רק את הרגע רוצה פתרון מיידי.
החיסון עובד על דבר חיצוני .

ויש להעדיף את הבורא ולא את הנברא.
הגישה הנכונה היא לבוא למקום פנימי .

נשתמש גם באמצעים חיצוניים במקום שלא נוכל לעשות את זה מבחינה פנימית .

נקודה מרכזית היא
שהעולם מקשיב וחושב מבחינה מדעית וחיצונית ולא מעניין אותו הפנימיות .
לכן כמו שהתורה לא באה לספר לנו סיפורי היסטוריה .
כך גם
האמת שאנחנו צריכים לייצר כלים לאהבת ה'.

והשאלה היא איך הקורנה מקרבת אותי לעבודת ה'.?

הבדידות הדיכאון והריצה אחר הפרטיות היא שכובלת אותנו .
המציאות מדברת איתנו על הנפש.

המצב לא קובע
לא הרדיפה אחר הדברים החיצוניים היא הקובעת .
.
העיקר הוא להתחזק מבחינה פנימית:

אהבת ה'.
:ערבות הדדית
הפגנת אחדות
ופנימיות תורה

החיסון החזק ביותר שיש לאדם שהוא הכתר של כל העיוותים.
המצב לא קובע -אני זה ההתיחסות שלי
🌺🌺🌺🌺🌺🌺
1)▪️ המצב לא קובע אני זה ההתייחסות שלי אני משתמש במצבים בשביל הנקודה הפנימית שלי.
2) ▪️הבורא מאמן אותי הוא נתן לי את החיצוניות כדי להתאמן מבחינה פנימית .
3)▪️אני בוחר בעבודה הזאת
4) ▪️אני מתחבר לעבודה הזאת ועושה אותה בשמחה .
5)▪️אני שם לה גבולות מאד ברורים בדרך של עבודה פנימית בשיח של דרך תורה.
6)▪️אני גאה לעשות עבודה פנימית ומודה לה' על זה שאיפשר לי לעשות את העבודה הפנימית הזאת .
7)▪️יש לי אידאל שאותו אני חי – הפעולה בחוץ התוצאה בפנים .
8)▪️אני פועל את זה מתוך אותנטיות ולא כי אחרים אומרים לי .
9)▪️אני מחויב לברית שהבורא נתן לי לעבודה הזאת הן מבחינה פנימית והן מבחינה חיצונית.
10)▪️מלכות התוצאה- התחדשות פנימית .