קבלה וחסידות – פגם הברית

פגם הברית, שובו בנים שובבים