קבלה וחסידות – פגם הברית

12

פגם הברית, שובו בנים שובבים