קבלה וחסידות – פגם הברית

3

פגם הברית, שובו בנים שובבים