קבלה וחסידות – פגם הברית

2

פגם הברית, שובו בנים שובבים