קבלה – ט"ו לפורים

7

טו שאלות לחג הפורים ברוח הקבלה
#קבלה
#פורים
#מרדכי #אסתר #נשמה