יציאת מצרים – סימני הגשמיות הנאבדת

יציאת מצרים – סימני הגשמיות הנאבדת
כאשר אדם מוצא סימנים למאוויי נפשו
אינו נצרך לשמור סימני השלא לשמה האלה
טוב שיבקש לחיות את תוצאת גירויים
במלוא עוצמת נשמתו המתגלה.
איני חבית זיכרון של הסימנים המניעים
אלא חי את תוצאת הרוח של נשמתי
כך ממקום זה מבקש אני את אהבת ה' שבי
ממקום הנצח של ההתהוות הנפשית
מבקש אני לפתוח את מנעול שער הסתרים של הנשמה
מבקש לתת לאהבת ה' לפרוח לא בשל כותנות העור
אלא בשל התוצאות שאינן יודעת את גבול הדעת.
בשל החיבור שמאשר את עצמו מתוך עצמו.
בשל כותנות האור שהן הסיבות לתוצאת הנפש.
כך ברגש נצחי מבקש אני ליישם את אהבתי
זה האיווי הנשמתי שכל המקרים כולם מכוונים אליו
זו המשימה שכל העת עומדת לנגדנו ובתוכנו.
להשתמש בסימני השלא לשמה,
ולזרקם בכניסתנו להיכל המלך
מזמין אני את הכדאיים לכך
להמשך המסע של נשמת ישראל
להשלמת יציאת מצרים של עמנו.
למסע בזמן ולמציאת מקומנו הנכון.
בטוחני שיחד מתוך עוצמת תוצאת הרוח
מתוך הברית הנצחית השלמה הבלתי מסויגת
נגיע בעזרת ה' לאיחוד הפנימי של נשמתנו.
נחיה באהבת נצח, באהבת ה' זכה ונקיה.
נסיר את הבגדים הצואים ונלבש כותנות אור.
אז תואר תורתנו הקדושה מעבר למקרים עצמם.
אז תושלם יציאת מצרים לגאולה שלמה.
באהבת אמת
הרב אדם סיני

יציאת מצרים – סימני הגשמיות הנאבדת
כאשר אדם מוצא סימנים למאוויי נפשו
אינו נצרך לשמור סימני השלא לשמה האלה
טוב שיבקש…

פורסם על ידי ‏הרב אדם סיני‏ ב- יום רביעי, 17 במרץ 2021