צפונות ספר הזוהר: נתינת רשות מהאין סוף

3

צפונות ספר הזוהר: נתינת רשות מהאין סוף