ספר הזוהר: ביצים-אפרוחים-מקובלים-והיהודים באים

צפונות ספר הזוהר: ביצים-אפרוחים-מקובלים-והיהודים באים