ספר הזוהר: יוצר אור או בורא חושך? יש מיש? או יש מאין?

צפונות ספר הזוהר: יוצר אור או בורא חושך? יש מיש? או יש מאין?