ספר הזוהר: יוצר אור או בורא חושך? יש מיש? או יש מאין?

2

צפונות ספר הזוהר: יוצר אור או בורא חושך? יש מיש? או יש מאין?