ספר הזוהר: השבעת מלאכים

6

צפונות ספר הזוהר: השבעת מלאכים