ספר הזוהר: השבעת מלאכים

צפונות ספר הזוהר: השבעת מלאכים