ספר הזוהר: הקשר בין עליון לתחתון והשפעת האדם על עולמות עליונים

38

צפונות ספר הזוהר: הקשר בין עליון לתחתון והשפעת האדם על עולמות עליונים