קבלה : משמעות החיים – האם יש שלמות?

11

https://hasulam.co.il
למה הבורא לא ברא אותנו שלמים? קבלה

גלגול נשמות

הרב אדם סיני