הדף היומי בתע"ס | חלק ב' עמוד לט | שיעור 3

סיכום – שיעור 3 – תלמוד עשר הספירות- דף היומי- חלק ב'
פרק א' עמוד ל"ט י"ד אייר תשע"ט
בית מדרש הסולם- שיעור מאת הרב אדם סיני
– חוק השלילה, המופיע בכותרת של אות ג' , הוא- העיגול אינו דבוק בא"ס אלא מקושר בו דרך הקו.
– העיגול, הטבע של ההשתוקקות העצמית, המקבל בעל מנת לקבל, בו אי אפשר לקבל אור
– זה החוק. אם אתה מקבל, אתה עבריין. כמו להתרסק כשקופץ מחלון.
– אם התחתנת בשביל הסיפוק העצמי- אתה תתרסק.
– זהו חוק השלילה – אסור ואי אפשר לקבל רק בהשתוקקות העצמית, רק דרך הקו ניתן לקבל
– משל נפלא של בעה"ס. דומה לנר. איך בנוי הנר?
א. יש לו רצון לקבל כמו העיגול שזה החלב.
ב. יש את הפתילה שהיא המסך דאור חוזר
ג. יש את ההארה עצמה
– למדנו הגדרות :
א. הכלי- העיגול- החלב
ב. צינור- נר עם פתילה . עיגול עם מסך.
ג. קו- אם דולק. בנר רואים את ההארה.
– כמו מיכל גז. לא ננסה להאיר בבת אחת את העיגול כי זה יוצר כאוס פנימי .
– הקו שפל מהעיגול. על ידי המסך של הגז, למשל הכיריים, יהיה לי אור יותר קטן אבל לא כדאי להאיר את כל הבלון .
– כל הרדיפה אחרי סיפוק אישי זה כמו להדליק את כל הבלון, שיעשה לי בסופו של דבר, חושך יותר גדול.
– יש שלושה חוקים שבונים לנו את כל המציאות:
1. חוק השלילה- אסור לקבל בסיפוק האישי
2. חוק החיוב- אפשר לקבל את אור רק ביחד
3. חוק התנועה- על ידי זיווג דהכאה. דהיינו מעבר מכלים דעגולים לכלים דאור חוזר, אפשר יהיה לקבל את ההארה הזו.
– מהו הרע הגדול בחיים? – הרצון לסיפוק אישי
– מהו הטוב בחיים? – האידאה. הבחירה שלנו ביתר דבקות.
– איך נחבר ביניהם?- דרך המסך. דרך הכלים דאור חוזר.
נקודות
1. העיגול אינו דבוק בא"ס אי אפשר לקבל בהשתוקקות העצמית
2. אם כן היינו מקבלים שלא דרך הקו, אלא בצורה העגולה, היינו מבטלים את כל הבחירה ביתר דבקות, את כל האידאל.
3. אי אפשר לבטל את האידאל כי יש לנו חוק, רצון בעליון חוק מחויב בתחתון, לכן חייב לקבל את ההארה דרך הקו.
4. הקבלה בדרך הקו דומה לנר שכל ההארה היא רק בפתילה למרות שצריך את החלב, שהוא משל להשתוקקות העצמית. את הפתילה שהיא משל למסך ואת ההארה שהיא כבר הקו. הארה בכלים דאור חוזר.
5. הכלים דעגולים גבוהים בהרבה מן הקו ויחד עם זאת כל הארה יכולה להיות רק דרך הקו למרות שהוא קטנה מזו של העיגול.
6. יש שאיפה גדולה לאדם לדברים חיצונים המבטאים את ההשתוקקות העצמית שלו. אם ירדוף אחריהם יגיע למפח נפש.
7. השאיפה לפנימיות היא קטנה יותר אבל כשנגיע אליה, שהיא מבטאת את הערכים של האדם, אז נראה שזו האמת והיא מסיבה לנו הנאה שלמה


בית מדרש הסולם ללימוד פנימיות התורה וחכמת הקבלה בדרך ״בעל הסולם״ והרב״ש בראשות הרב אדם סיני.

ניתן לעקוב אחרי העדכונים וליצור קשר
https://www.instagram.com/hasulam.community
[email protected]
הצטרפו ללימוד התע״ס היומי: https://dafhayomitaas.org.il
אתר הבית: http://bit.ly/2Vhv6Zt

הירשמו לקבלת עדכונים ושיעורים נבחרים: https://goo.gl/VAJgMz
עשו מנוי לזוהר הקדוש לחיזוק הפנימיות בעולם: https://goo.gl/cPLdsk
התקינו את אפליקציית הסולם: https://www.hasulam.co.il/apps