הדף היומי בתע"ס | חלק ב' עמוד מא | שיעור 5 – סיכום

סיכום שיעור 5 – תלמוד עשר הספירות- דף היומי- חלק ב'
פרק א' עמוד מ"א ט"ז אייר תשע"ט
בית מדרש הסולם- שיעור מאת הרב אדם סיני
– חזרנו על השיעור הקודם והראנו בו שאור מקיף יכול להאיר אפילו לבחינה ד' המשתוקקת כי מותר לאור מקיף להאיר בהשתוקקות. מותר להשתוקק.
– לאור מקיף יש שתי צורות: סובב ומקיף. סובב- שאיפה רחוקה, מקיף – שאיפה קרובה.
– לכן צריך לעבוד במיקוד וריחוק. מקיף יותר קרוב וממוקד שאני יכול להגיע אליו אם אעשה עבודה.
– כאשר מקבלים אור פנימי צריכים לראות בו שני ערכים:
– גבול המגדיר את איכות האור
– וקצבה המגדירה את כמות האיכות שאני מקבל
– ג' ערכים לעשר ספירות:
1. די בחינות- חומר הכלי
2. נרנח"י- האור המלובש
3. כח"ב תו"מ – 10 הספירות- הצורה למה להשתוקק.
– יסוד מאד חשוב שלמדנו היום הוא שהאור קודם לכלי, הבורא קודם לנברא, התלבשות של אור קודמת לכלי
– כל זה למדנו כדי להבין מהי רשימה
– רשימה היא שיור מהמילוי שנשאר לאחר שהסתלק.
– לכן זה שיודע מה לרצות נקרא רשימה
– אחרי הצמצום ב' שורשים חשובים :
א. התלבשות אורות בכלים שנובע מא"ס
ב. הכלים עצמם שנובעים מעולם הצמצום
– בכל מקם אצטרך לחפש ולראות אם יש לי את ב' השורשים הללו.
– השורש הראשון הוא השפע. השני החיסרון שנובע מעולם הצמצום. כמובן שצריך לנהל אותם .
– בגלל שיש לנו שורשים לב' הדברים האלה אין שום רצון שלא היה כבר.
– בתוך זה צריך להגיד שכל המילויים היו . גם אם השגת טעם מיוחד זה קיים כבר.
– באות צ' התחלנו נושא שהוא קצת מורכב .
– בעה"ס ציין שיש להבין את העניין של מעלה זך מטה עבה שזה יש רק בקו.
– רק הראש של הקו מאיר לעיגול וגוף הקו אינו מאיר .
– ג' ראשונות מאירים לעיגול כי אין השוואת צורה בין הראש לעיגול .
סיכום
א. אור מקיף יכול להאיר מרחוק בכלים. מותר להשתוקק.
ב. לכל אור בקו יש גבול וקצבה. גבול המגדיר את איכות האור וקצבה המגדירה את כמות האיכות שאני מקבל .
ג. ג' ערכים לעשר ספירות:
1. די בחינות- חומר הכלי
2. נרנח"י- האור המלובש
3. כח"ב תו"מ – 10 הספירות- הצורה למה להשתוקק.
ד. האור קודם לכלי ומזה נובעת כל התפיסה האמונית שלנו
ה. רשימה היא שיור של המילוי של האור שהיה
ו. ישנם ב' שורשים שורש להתלבשות אורות בכלים הנובע מא"ס ושורש לכלים שנובע מהצמצום.
ז. אין שום רצון ושום מילוי שאינו נובע מהשורשים האלה. אנחנו לא מחדשים שום דבר.
ח. העיגול מקבל רק מג' ראשונות של הקו ולא מהגוף של הקו.
ט. מעלה= זך מטה= עבה.

בית מדרש הסולם ללימוד פנימיות התורה וחכמת הקבלה בדרך ״בעל הסולם״ והרב״ש בראשות הרב אדם סיני.

ניתן לעקוב אחרי העדכונים וליצור קשר
https://www.instagram.com/hasulam.community
[email protected]
הצטרפו ללימוד התע״ס היומי: https://dafhayomitaas.org.il
אתר הבית: http://bit.ly/2Vhv6Zt

הירשמו לקבלת עדכונים ושיעורים נבחרים: https://goo.gl/VAJgMz
עשו מנוי לזוהר הקדוש לחיזוק הפנימיות בעולם: https://goo.gl/cPLdsk
התקינו את אפליקציית הסולם: https://www.hasulam.co.il/apps