הדף היומי בתע"ס | חלק ב' עמוד מח | שיעור 12 – סיכום

סיכום בנקודות שיעור 12 – תלמוד עשר הספירות- דף היומי- חלק ב'
פרק ב' עמוד מ"ח כ"ד אייר תשע"ט
בית מדרש הסולם- שיעור מאת הרב אדם סיני
א. מהן הספירות דיושר. באנו ללמוד איך מתפשט הקו באותו חלל שנוצר לנו לאחר הצמצום.
ב. למדנו ב' מושגים גג וקרקע- גג הוא כתר קרקע היא מלכות. הקו צריך להתפשט מהגג, מהכתר עד הקרקע, עד מרכז החלל שנוצר
ג. כל התפשטות כזו של ספירות או פרצוף בנויה מעשר ספירות . הן מחולקות באופן הבא: ג' עליונות- כח"ב הן הראש. ז' תחתונות חג"ת נהי"מ הן הגוף. כך בנויות 10 ספירות וזה נקרא פרצוף.
ד. יש קומה זקופה ויש כפופה.
ה. זקופה- האורות של הראש הם בראש האורות של הגוף הם בגוף
ו. כפופה- הראש עובד רק בשביל הגוף. מדרגת בהמה.
ז. מבדילים אם כך בין מדרגת אדם למדרגת בהמה. אדם קומה זקופה, בהמה קומה כפופה.
ח. תפקיד הראש הוא להתחבר לעליון מהמדרגה בה הוא נמצא.
ט. התפקיד של הגוף- לבטא את המציאות העליונה שהראש מעביר לו.