הדף היומי בתע"ס | חלק ג' – סיכום| עמוד קה | שיעור 5

סיכום בנקודות שיעור 5- תלמוד עשר הספירות- דף היומי- חלק ג'
פרק א' עמוד ק"ה י"א תמוז תשע"ט
בית מדרש הסולם- שיעור מאת הרב אדם סיני

1. מה שלמדנו באות זו זה ד' הבחינות מטעם מטרת הבריאה, דהיינו הגילוי של הרצון לקבל את האור לאחר הצמצום, בשונה מחלק א' שלמדנו את ד' הבחינות מטרם הצמצום.
2. כתר של כל מדרגה הוא הא"ס, הוא המאציל, ומבחינה נפשית הוא בחינת אמונה שיש עליון שמשפיע.
3. הבחינה השניה היא חכמה שהיא התפשטות ראשונה, המבטאת את הנאצל הראשוני, שמבחינה נפשית נקראת השראה.
4. בינה נקראת הרחקה מרצון, שחכמה בסופה מתעבית ואומרת "אני רוצה להשפיע" והבחינה הנפשית שלה היא מודעות עצמית.
5. לאחר שמסתיימת הבינה, דהיינו במלכות שלה, ישנה התעבות נוספת, הנקראת ז"א, שבחינתה היא חלון ונקב צר. חלון מטעם, שקבלת האור הוא מחמת מסך שבא בעליון מחמת התכללות התחתון שבו, ונקראת בחינה זו גם נקב צר מטעם שמקבל את החכמה רק הארה ולא את כל האור.
6. המושג ז"א מתאר קטנות הפנים, שזעיר זה קטן ואנפין זה פנים. מושג זה בא לתאר שהקבלה של אור חכמה היא רק על ההכרח.
7. ז"א בסופו מתעבה ומקבל שם חדש שהיא מלכות, שבה יש הרחקה השונה מהרחקה של בינה היות והיא באונס, דהיינו בגלל הצמצום אינה יכולה להשתמש ברצון לקבל חכמה, למרות שבה יש את גדלות הרצון לקבל וההשתוקקות המלאה.