הדף היומי בתע"ס | חלק ג' עמוד קיז-קיח | שיעור 16 – סיכום

סיכום בנקודות שיעור 16- תלמוד עשר הספירות- דף היומי- חלק ג'
פרק ד' עמוד קי"ז – קי"ח כ"ג תמוז תשע"ט
בית מדרש הסולם- שיעור מאת הרב אדם סיני
1. למדנו שלבוש גמור זה לבוש הבא ממסך המתפשט ממעלה למטה היות וכח הדין כבר פועל על אותו מקום בשונה מהראש, ששם הלבוש לא גמור, כי כח הדין אינו פועל ממקום המצאו ולמעלה
2. ו' ספיראן מקננן ביצירה, דהיינו שגם ביצירה ההארה אינה קבועה והוא עולם שיש בו חוסר שלמות, כנגד ו' של שם הויה שגם שם למדנו שהוא בלתי שלם. דהיינו ו' מראה על חוסר שלמות.
3. ואמא תתאה מקננא באופן- מלכות דיצירה, שעושה זיווג לטובת עולם עשיה, היא הנקראת אמא תתאה. היא נקראת כך על שם מלכות דאצילות ומלכות דאצילות נקראת אמא תתאה, כי היא זו שמאירה לכל התחתונים, דהיינו לכל בריאה יצירה ועשיה, ששם נמצאות כל הנשמות.
4. כל עולמות אבי"ע מתחלקים על פי ד' בחינות דאור ישר, כפי המורכבות של מלכות דאינסוף, שהיא הבריאה עצמה והעולמות הם רק ביטוי לחלוקה שלה.
5. ההבדל בין העולמות הוא, על פי גובה הקומה שיש בכל עולם ועולם, ומפה אנו למדים שהשוני בעולמו של האדם, הוא ביכולת שלו לייצר אור חוזר וזה מראה את גודל האדם ולא כמדידת הטומאה, על פי הטבעים שלו, אלא דוקא על פי העבודה, של הצורה החדשה שקונה, שהוא אור חוזר.

בית מדרש הסולם ללימוד פנימיות התורה וחכמת הקבלה בדרך ״בעל הסולם״ והרב״ש בראשות הרב אדם סיני.

ניתן לעקוב אחרי העדכונים וליצור קשר
https://www.instagram.com/hasulam.community
[email protected]
הצטרפו ללימוד התע״ס היומי: https://dafhayomitaas.org.il
אתר הבית: http://bit.ly/2Vhv6Zt

הירשמו לקבלת עדכונים ושיעורים נבחרים: https://goo.gl/VAJgMz
עשו מנוי לזוהר הקדוש לחיזוק הפנימיות בעולם: https://goo.gl/cPLdsk
התקינו את אפליקציית הסולם: https://www.hasulam.co.il/apps