הדף היומי בתע"ס | חלק ד' עמוד רכ"א | שיעור 8 – סיכום

שיעור 8 – תלמוד עשר הספירות – דף היומי – חלק ד'
סיכום בנקודות פרק ב עמ' רכ"א – ז תשרי תש"ף
בית מדרש הסולם – שיעור מאת הרב אדם סיני
1. בשיעור זה למדנו סיבה נוספת מדוע מלכות לא משאירה רשימה בנוסף לב' הסיבות שלמדנו בשיעור הקודם
2. ב' הסיבות שלמדנו בשיעור הקודם הן:
א. שאין כלי שבא אחרי המלכות שהיא תצטרך להאיר לו
ב. שבמלכות היה צמצום ולא היה בה אור ישר ולכן לא משאירה רשימה
3. הטעם שלמדנו בשיעור זה הוא מטעם התלבשות אורות בכלים, דהיינו שפרצוף ע"ב ממלא את הכלים הריקניים של גל' היות והאור הגבוה ביותר שלו הוא אור החכמה. לכן אור זה משאיר בכתר ואור הבינה בכלי דחכמה וכן על דרך זה והמלכות נשארת ריקנית מאור ולכך לא משאירה רשימה כי אין ממה.
4. כדי להבין את הטעם הג' שמלכות אינה משאירה רשימה למדנו את המושגים שורש לכלים ושורש לאורות.
5. שורש לכלים הם גל' היות ובו בפעם הראשונה לאחר הצמצום נתהוו כלים שנסתלק מהם האור, שהחוק בעניין הכלים הוא התפשטות האור והסתלקותו עושה את הכלי ראוי לתפקידו.
6. פרצוף ע"ב הוא שרש להתלבשות אורות בכלים היות וזו פעם ראשונה לאחר הצמצום שהתפשט הוא לכלים ריקניים דהיינו לכלים דגל'
7. נשאלת שאלה מדוע כלי מלכות נשאר ריקני ולא כלי הכתר והתשובה: התלבשות אורות בכלים.
8. כיצד נשארו כלים באו"ח ריקניים אם הזדכך המסך? לכאורה גם הכלים היו צריכים להסתלק. תשובה: היות וכוח העיכוב הזדכך לא ניתן לבטא את האהבה, דהיינו לקבל את האור. מכאן אנו למדים שלא די שיש רצון לאהבה צריך לדעת גם את הגבול של ביוטי האהבה שאם אין גבול זה, אז נשאר רק רצון לאהבה ולא יכולת לבטא אותה.

בית מדרש הסולם ללימוד פנימיות התורה וחכמת הקבלה בדרך ״בעל הסולם״ והרב״ש בראשות הרב אדם סיני.

ניתן לעקוב אחרי העדכונים וליצור קשר
https://www.instagram.com/hasulam.community
[email protected]
הצטרפו ללימוד התע״ס היומי: https://dafhayomitaas.org.il
אתר הבית: http://bit.ly/2Vhv6Zt

הירשמו לקבלת עדכונים ושיעורים נבחרים: https://goo.gl/VAJgMz
עשו מנוי לזוהר הקדוש לחיזוק הפנימיות בעולם: https://goo.gl/cPLdsk
התקינו את אפליקציית הסולם: https://www.hasulam.co.il/apps