הדף היומי בתע"ס – חלק ה | שיעור 4 עמודים רצ"ו-רצ"ז – סיכום

שיעור 4 – תלמוד עשר הספירות – דף היומי – חלק ה'
סיכום בנקודות עמוד רצ"ו – רצ"ז – ג' כסלו תש"ף
בית מדרש הסולם – שיעור מאת הרב אדם סיני

1. חזרנו על ב' הקושיות מהשיעור הקודם, כיצד ד' וג' עומדים יחד, הרי הם מקומות שונות. והתשובה הד' הוא חצי מדרגה והג' הוא מדרגה שלמה ולכן יכולים לעמוד יחד.
קושיא שניה, האם משפיעים הענפים על השורשים? לא. תמיד השורשים קודמים לענפים, יכולים לגרות אך לא להכריע
2. למדנו שישנם ג' מיני כללויות:
א. כאשר יש ב' אורות בכלי אחד
ב. שיש ב' אורות ב-ב' כלים והם מייצרים כלי שלישי משותף ביניהם, שזה סוד האהבה. ואין להאריך בזה כאן.
ככלות ג' – היא הכללות שלמדנו בשיעור זה שנפרט אותה בנקודות הבאות.
3. בכללות ה-ג' זה מציאות שישנם אורות ללא כלי שנמצאים יחד. מציאות זאת מתקיימת בזמן הזדככות הפרצוף, טרם יציאת הפרצוף הבא.
4 .ג' האורות הנמצאים בכללות הג' הם:
א. אור הזך שהסתלק מהפרצוף ועומד תחת הפה כי הוא השורש שלו.
ב. ד' דהתלבשות שהיא רשימה של שיור מאור הכתר, שעולה לראש ועומדת תחת השורש שלה, שהוא אור הזך.
ג. רשימה של ג' דעביות שעולה לראש יחד עם המסך ועומדת תחת דג' דהתלבשות
בשיעור הבא נלמד איך מכללות זו של ג' אורות אלו, נולד פרצוף חדש

בית מדרש הסולם ללימוד פנימיות התורה וחכמת הקבלה בדרך ״בעל הסולם״ והרב״ש בראשות הרב אדם סיני.

ניתן לעקוב אחרי העדכונים וליצור קשר
https://www.instagram.com/hasulam.community
[email protected]
הצטרפו ללימוד התע״ס היומי: https://dafhayomitaas.org.il
אתר הבית: https://www.hasulam.co.il