דף היומי בתע"ס – חלק ה | שיעור 8 עמודים שד-שה

שיעור 8– תלמוד עשר הספירות – דף היומי – חלק ה'
סיכום בנקודות עמ' ש"ד – ש"ה – ז' כסלו תש"ף
בית מדרש הסולם – שיעור מאת הרב אדם סיני
1. למדנו שישנם ב' זיווגים: זיווג דזכר על ד' דהתלבשות כשג' עוזרת לו. וזיווג על ג' דעוביות, כשד' מתכללת בג'.
2. הזיווג של ג' דעוביות מתפשט לגוף ועושה שתי פעולות:
פעולה אחת- התפשטות של כלים עצמיים, שנקרא פרצוף ע"ב.
בחינה שניה- שמאיר לכלים הריקניים שנשארו מגלגלתא.
3. כאשר מאיר פרצוף ע"ב בכלי הריקני של גלגלתא שנקרא כתר, זה נקרא מטי בכתר, למרות שאור חכמה מתפשט, אנחנו קוראים לו על שם הכלי.
4. למדנו מושג שנקרא הבטה שזה זיווג דהכאה.
5. למדנו את המושגים פנים ואחור שהם חשוב ולא חשוב, ביחס לאותו מצב שבו נמצא הפרצוף. למשל, כאשר הכלי של החכמה מקבל אור חכמה, אז אור חכמה הכי חשוב אצלו, זה נקרא פנים. אולם כאשר כבר לא יכול לקבל אור חכמה, כי המסך הזדכך. אבל מקבל רק אור הבינה, אור של בחינה ב'. אז הב' הופך להיות חשוב וג' הופך להיות לא חשוב. אז ה- ג' אחור וה-ב' פנים
אפשרות נוספת, כאשר נשאר לי רק רשימות, גם מג' וגם מב', אז הג' עוד פעם הופך להיות יותר חשוב והב' הופך להיות פחות חשוב.
6. החשוב שנקרא פנים, נקרא שפניו למעלה כלפי האור. הלא חשוב נקרא שפניו כלפי מטה.
7. כל מה שלמדנו על פנים ואחור, חשוב ולא חשוב, מסתכל מעלה או מסתכל למטה, כל אלה הם רק מושגים שלמדנו בשביל שנשתמש בהם אחר כך בתהליך של מטי ולא מטי.

בית מדרש הסולם ללימוד פנימיות התורה וחכמת הקבלה בדרך ״בעל הסולם״ והרב״ש בראשות הרב אדם סיני.

ניתן לעקוב אחרי העדכונים וליצור קשר
https://www.instagram.com/hasulam.community
[email protected]
הצטרפו ללימוד התע״ס היומי: https://dafhayomitaas.org.il
אתר הבית: https://www.hasulam.co.il