הדף היומי בתע"ס – חלק ה | שיעור 10 עמודים ש"ח-ש"ט

שיעור 10 – תלמוד עשר הספירות – דף היומי – חלק ה'
סיכום בנקודות עמוד ש"ח – ש"ט – י' כסלו תש"ף
בית מדרש הסולם – שיעור מאת הרב אדם סיני

1. בשיעור הקודם למדנו, שבהסתלקות האורות- כל הרשימות שנשארות בכלי, פנים למעלה לספירה שמעליהם ואחוריהם למטה לספירה שתחחתם. פרט הכתר שאותו נלמד בהמשך.
2. נשאלת שאלה כיצד מדבר על י' כלים והתפשטות האורות בהם אם כל המדובר הוא בעולם העקודים. שמובנו, שהכל עקוד – קשור בכלי אחד.
3. התשובה לכך היא שבאמת יש כלי אחד שבנוי מעשרה חלקים, ורק כדי לסבר את האוזן אנחנו מדברים על זה כ י' כלים נפרדים. וזאת רק כהכנה לקראת עולם אצילות ששם יש עשרה כלים.
4. גל' וע"ב נקראים י"ה בגל' ו-ו"ה בע"ב, עפ"י ההתפרטות הבאה:
התפשטות א' י' דשם הויה
הסתלקות א' – ה' ראשונה
התפשטות ב' – ו' דשם הויה
הסתלקות ב' – ה' תחתונה
5. באות כ"ד נותן לנו סדר נוסף להבנת שם הוי"ה. שכתר דהיינו קוצו של י', הוא התפ"א, ההתפשטות בנקודות הוא י' דשם הויה, כללות הנקודות ה' ראשונה, התפשטות ב' ו' דשם הוי"ה והסתלקות ב' ה' תתאה.
6. חשוב לזכור את הכלל שנאמר לנו באות כ"ד – "מה שלא נשיג לא נדעהו בשם, היות ואין השגה באור בלי כלי"

בית מדרש הסולם ללימוד פנימיות התורה וחכמת הקבלה בדרך ״בעל הסולם״ והרב״ש בראשות הרב אדם סיני.

ניתן לעקוב אחרי העדכונים וליצור קשר
https://www.instagram.com/hasulam.community
[email protected]
הצטרפו ללימוד התע״ס היומי: https://dafhayomitaas.org.il
אתר הבית: https://www.hasulam.co.il