הדף היומי בתע"ס – חלק ה | שיעור 15 עמודים שי"ח-שכ"א

שיעור 15 – תלמוד עשר הספירות – דף היומי – חלק ה'
סיכום בנקודות עמוד שי"ח – שי"ט – ט"ו כסלו תש"ף
בית מדרש הסולם – שיעור מאת הרב אדם סיני

1. הכלים שנשארו מגלגלתא הם בחינת אור העב, שנשאר מהטעמים והנקודות, והם עשרה כלים מכתר ועד מלכות.
2. פרצוף הע"ב עושה זיווג דהכאה, מושך אורות, מקבל אותם בקדושה וממלא את הכלים הריקניים דגלגלתא והוא הנקרא מטי ולא מטי.
3. אור הראשון שמתפשט הוא בגובה קומה של ד'ג', שזהו גובה הקומה של פרצוף ע"ב והוא המתפשט בכלי הריקן של הטעמים דגלגלתא שנקרא כלי דכתר.
4. לאחר התפשטות ד'ג', נעשה ביטוש בפרצוף ע"ב והסתלק אור של ד'ג' שהאיר בכתר וזה נקרא לא מטי בכתר.
5. לאחר הזדככות ד'ג' העביר רשימות של ג'ב' לכלי הבא, שהוא הכלי דחכמה, שהוא כלי של הנקודה הראשונה שנשארה מגלגלתא.
6. לאחר שהיה לא מטי בכתר, היה מטי בחכמה, דהיינו שעשה זיוווג על ג'ב', שהתפשט בכלי דחכמה.
7. לג'ב' שהעביר כלי דכתר לכלי דחכמה, אומר שיש שם תשע בחינות ומונה אותן באופן הבא:
 ג' דהתלבשות- 1
 ב' דעוביות- 1
 א' דעוביות שהוא ז"א- 6 בחינות
 ומלכות- בחינה אחת- 1
יחד 9
8. עד כה למדנו רק התפשטות לשני כלים, כך בהמשך נלמד איך כל אחד מהכלים הריקניים של גלגלתא מקבל הארה ונצטרך ללמוד מהו הרגש המיוחד של כל הארה כזו, שהיא גם תכונה נפשית.

בית מדרש הסולם ללימוד פנימיות התורה וחכמת הקבלה בדרך ״בעל הסולם״ והרב״ש בראשות הרב אדם סיני.

ניתן לעקוב אחרי העדכונים וליצור קשר
https://www.instagram.com/hasulam.community
[email protected]
הצטרפו ללימוד התע״ס היומי: https://dafhayomitaas.org.il
אתר הבית: https://www.hasulam.co.il