הדף היומי בתע"ס – חלק ה | שיעור 17 עמוד שכ"א-שכ"ב – סיכום

שיעור 17 – תלמוד עשר הספירות – דף היומי – חלק ה'
סיכום בנקודות עמוד שכ"א – שכ"ב. י"ח כסלו תש"ף
בית מדרש הסולם – שיעור מאת הרב אדם סיני

1. למדנו בשיעור הקודם שכאשר מטי בחכמה מתפשט על ג'ב' וכאשר הוא מזדכך, אז הוא מזדכך רק על ג' דהתלבשות ומעביר ב' דהתלבשות לכלי דבינה.
2. הג' דהתלבשות, מהזדככות הכלי דחכמה, עולה לכתר, הוא מעורר שוב את הג' דעוביות דכתר, ונעשה שוב זיווג על ד'ג' בכתר וחוזר להיות מטי בכתר, לא מטי בחכמה .
3. לאחר שכלי דחכמה העלה את הג' דהתלבשות לכתר, הוא ממשיך להזדכך מב' דעוביות לא' דעוביות. הוא מעביר את הא' דעוביות לבינה.
4. כדי להעביר לבינה את הא' דעוביות, היה צריך החכמה להפוך פניו למטה לבינה.
5. תזכורת לכללים בהפיכת פנים-
 בכל מדרגה, המדרגה העיקרית היא המדרגה הגבוהה שעליה עושה זיווג. למשל בכלי דחכמה, הב' היא המדרגה הגדולה ולכן היא נקראת למעלה. המדרגה היותר קטנה היא נקראת למטה. דהיינו א' בכלי דחכמה נקראת למטה.
 ערך נוסף הוא פנים ואחור. פנים זה החשוב ואחור זה הלא חשוב.
 הבחנה נוספת, כשיש זיווג, אז הלמעלה דהיינו הב' הוא החשוב. כשאין זיווג אז הלמעלה הופך להיות לא חשוב והא' הופך להיות חשוב, לכן הוא יהיה עם פניו למטה.
6. במצב זה, לאחר שהעביר החכמה את הא' לבינה, לבינה יש ג' אורות:
א. ב' דהתלבשות שקיבל מחכמה
ב. ב' דעוביות מהרשימה שנשארה בכלי דלגלגלתא שהתעוררה להיות נקבה בכלי דבינה.
ג. בחינה א' שהיא אור הז"א שקיבלה בינה מחכמה.
7. בינה לא נותנת עדיין את א' לחסד, כי אין כח לחסד לקבלו לפני תהליך אחר שיקרה, שאותו נלמד בהמשך.

בית מדרש הסולם ללימוד פנימיות התורה וחכמת הקבלה בדרך ״בעל הסולם״ והרב״ש בראשות הרב אדם סיני.

ניתן לעקוב אחרי העדכונים וליצור קשר
https://www.instagram.com/hasulam.community
[email protected]
הצטרפו ללימוד התע״ס היומי: https://dafhayomitaas.org.il
אתר הבית: https://www.hasulam.co.il