הדף היומי בתע"ס – חלק ה | שיעור 19 עמוד שכ"ד-שכ"ה

שיעור 19 – תלמוד עשר הספירות – דף היומי – חלק ה'
סיכום בנקודות עמוד שכ"ד – כ' כסלו תש"ף
בית מדרש הסולם – שיעור מאת הרב אדם סיני

1. למדנו בשיעור הקודם שכדי שיהיה מטי בחסד בינה צריכה לעלות לחכמה, לקבל הארת ג"ר וזה המאפשר לה להוליד מתוכה את הא' שהוא בחינת החסד
2. הבינה שהיא צד הנקבה מולידה את הא' שהיא קבלה מהזכר שהיה בתוכה כמו מעובר ולא מצד הנקבה שלה והוא שנקרא חסד בן.
3. לאחר שהיה מטי בחסד, שוב הזדכך ג'ב' והיות וג' דהתלבשות עלה לכתר עורר שוב את ג' דעביות, ועשה שוב מטי בכתר בד'ג'. ולא מטי בחכמה בינה וחסד ומטי בגבורה.
4. יש ללמוד על תכונה הכלים מעבר לגובה הקומה שלהם.
5 תכונת הכלי דכתר היא שהוא באחוריים, דהיינו בו"ק כלפי התחתונים. זאת מכיוון שהוא מתנהג כשורשו שהוא אור הכתר. וכידוע – אור הכתר לא מתפשט למדרגה בפרצוף ע"ב, כי אין לו מסך עליו. והיות והענף, שהוא כלי דכתר, מתנהג כשורשו, שהוא אור הכתר – לכן הוא בו"ק כלפי התחתונים.
6. כתר מהווה את הרגשת האמונה, חכמה מהווה את הרגשת הידיעה. והם כמו ב' הפכים זה לזה. ורק בגמר תיקון יתחברו האמונה והידיעה. עד אז כשיש אמונה, דהיינו מטי בכתר, לא תהיה ידיעה. וכשיש ידיעה, דהיינו מטי בחככה, לא תהיה אמונה. הוא שאנו אומרים שהאמונה מתחילה היכן שהשכל נגמר.
7. עד כה למדנו חמישה שלבים:
א מטי בכתר
ב לא מטי בכתר, מטי בחכמה
ג מטי בכתר לא מטי בחכמה מטי בבינה
ד לא מטי בכתר מטי בחכמה ובנינה ומטי בחסד
ה מטי בכתר לא מטי בחכמה ובינה לא מטי בחסד ומטי בגבורה.

בית מדרש הסולם ללימוד פנימיות התורה וחכמת הקבלה בדרך ״בעל הסולם״ והרב״ש בראשות הרב אדם סיני.

ניתן לעקוב אחרי העדכונים וליצור קשר
https://www.instagram.com/hasulam.community
[email protected]
הצטרפו ללימוד התע״ס היומי: https://dafhayomitaas.org.il
אתר הבית: https://www.hasulam.co.il