הדף היומי בתע"ס | חלק ב' עמוד סו | שיעור 30

סיכום בנקודות תע"ס עמ' 66
1. הצמצום גילה את העיגולים שהיו מלכתחילה בא"ס, רק שלא נגלו. הכח של המסך מאפשר בניית כלי חדש שלא היה במלכות דא"ס.
2. כל מה שנתווסף בצמצום ממה שהיה בא"ס הוא בבחינת ד' בחי' שמשתלשלות זו מזו בדרך סביה ותוצאה, כאשר בא"ס כולן היו בבת אחת.
3. לא רק הפרטים של ד' בח' לא היו גלויות בא"ס, אלא גם כלל הכלי של מלכות דא"ס לא היה מגולה, שהיה כדוגמת הנר הכלול באבוקה שאינו ניכר.
4. הצמצום גילה את בח' ד' שהיא השתוקקות גדולה ,אמנם אסור לקבל בה אור מפאת הצמצום הרוכב עליה
5. הצמצום לא היה בגלל בושה, או איזושהי פחיתות שהיה בא"ס, אלא רק מחמת קישוט – בחירה ביתר דבקות.
6. היות והצמצום היה בגלל יתרון, לכן בח' ד' לאחר הצמצום בכלים דעיגולים לא נפלה מעלה ולא נחשבת לגרועה או שפלה. וההשלכה מכך שזו לא שפלות להשתוקק

בית מדרש הסולם ללימוד פנימיות התורה וחכמת הקבלה בדרך ״בעל הסולם״ והרב״ש בראשות הרב אדם סיני.

ניתן לעקוב אחרי העדכונים וליצור קשר
https://www.instagram.com/hasulam.community
[email protected]
הצטרפו ללימוד התע״ס היומי: https://dafhayomitaas.org.il
אתר הבית: http://bit.ly/2Vhv6Zt

הירשמו לקבלת עדכונים ושיעורים נבחרים: https://goo.gl/VAJgMz
עשו מנוי לזוהר הקדוש לחיזוק הפנימיות בעולם: https://goo.gl/cPLdsk
התקינו את אפליקציית הסולם: https://www.hasulam.co.il/apps