הדף היומי בתע"ס | חלק ג' עמוד קלו | שיעור 32

סיכום בנקודות שיעור 32- תלמוד עשר הספירות- דף היומי- חלק ג'
פרק ח' עמוד קל"ו – קל"ז. י"ד אב תשע"ט
בית מדרש הסולם- שיעור מאת הרב אדם סיני

1. למדנו היום את המושג אור של תולדה, שזה מגדיר לנו את האור שעובר מהעליון לתחתון, שמלובש כבר באור חוזר, ועובר דרך מסך לתחתון. לפיכך היות וכח התחתון מעורב בו, הוא מוגבל במידת הכלים והשיעור קומה שבמסך.
2. כל מה שיש בעליון, ישנו גם בתחתון. בשיעורים הקודמים למדנו את ההגבלה הזו מצד הפרצופים, המרכיבים כל עולם ועולם והחוקים שבהם צריכים להתנהל הפרצופים.
3. כפי שלמדנו על המעבר ועל החוקתיות בין הפרצופים, כך אנו לומדים על מבנה האדם המורכב משנגל"ה, שיהיה אותו מבנה בכל העולמות. אולם, צורת ההתבטאות שלו תהיה שונה בין עולם לעולם.
4. החוקים הקבועים של האדם עוברים בין העולמות דרך מלכות דמלכות דעליון להיות ניצוץ בורא בתחתון והוא נקרא עתיק או שורש של כל אדם בכל עולם.
5. המעבר של צורת ההתבטאות בין העולמות של האדם, תהיה על ידי זיווג דהכאה ואור של תולדה שעובר מעולם לעולם הוא נקרא בוהו.
6. לסיכום נאמר שכל אדם צריך להתנהג על פי החוקים הקוסמיים באמונה שלמה אולם בכל עולם ועולם צורת ההתבטאות של החוקים הקוסמיים יהיו שונים בהתאם לתולדה, דהיינו למסך, שיש לכל אדם ואדם בעולמו ובזה נצטרך לכבד כל אדם במקומו ובזמנו.

בית מדרש הסולם ללימוד פנימיות התורה וחכמת הקבלה בדרך ״בעל הסולם״ והרב״ש בראשות הרב אדם סיני.

ניתן לעקוב אחרי העדכונים וליצור קשר
https://www.instagram.com/hasulam.community
[email protected]
הצטרפו ללימוד התע״ס היומי: https://dafhayomitaas.org.il
אתר הבית: http://bit.ly/2Vhv6Zt

הירשמו לקבלת עדכונים ושיעורים נבחרים: https://goo.gl/VAJgMz
עשו מנוי לזוהר הקדוש לחיזוק הפנימיות בעולם: https://goo.gl/cPLdsk
התקינו את אפליקציית הסולם: https://www.hasulam.co.il/apps