הדף היומי בתע"ס | חלק ג' עמוד קמ"ו-קמ"ז | שיעור 40

מבאר אשר לבוש והיכל נפרדו משורש נשמה גוף ונעשו למקיפים, וגם ביאורי א"ק ואבי"ע, ונרנ"ח, ועסמ"ב. ובו ח' ענינים:

א. שורש נשמה גופות דבוקים זה בזה. לבוש והיכל נפרדו מהם.
ב. שורש נשמה גוף הם כלים פנימיים שבהם כל החיצון יותר הוא יותר גרוע. לבוש והיכל הם כלים מקיפים שבהם כל החיצון יותר הוא חשוב יותר ולפיכך נמצאות הקליפות בין הגוף ללבושים, ששם מקום החושך והגרוע יותר.
ג. כשפרצופי א"ק ואבי"ע מתלבשים זה בזה הם מתלבשים כל אחד רק בג' בחינות: שורש נשמה גוף שבו הדבוקות יחד, ושעשר הספירות דגופות אינן מתלבשות בע"ס דלבושים.
ד. שורש נשמה גוף דא"ק מתלבשים תוך שורש נשמה גוף דעתיק דאצילות ושורש נשמה גוף דעתיק דאצילות מתלבשים בשורש נשמה גוף דא"א דאצילות. ושנ"ג דא"א מתלבשים באבא וכו' עד"ז.
ה. א"ק ואבי"ע כלולים זה מזה, ויש א"ק ואבי"ע בא"ק, וא"ק ואבי"ע באצילות, וא"ק ואבי"ע בבריאה, וכן ביצירה ועשיה. א"א הוא בחינת א"ק שאינו מושג . אבא הוא אצילות. אמא היא בריאה. ז"א יצירה. נוקבא עשיה. מאצילות נמשכות נשמות, מבריאה רוחות, וביצירה מלאכים, ובעשיה אופנים.
ו. האדם כולל נפש רוח נשמה חיה מד' עולמות אבי"ע שבכל בחינה מהן ישנן נפש רוח נשמה חיה. ונשמה דנפש חשובה יותר מאור נפש דרוח.
ז. אפשר לזכות גם לנפש דאצילות, ויותר למעלה, והזוכה לרוח דיסוד דאצילות יהיה בעלה של השכינה.
ח. הוי"ה במילוי ע"ב, ה"ס יו"ד דהוי"ה, שה"ס אצילות. ובמילוי ס"ג ה"ס ה' ראשונה דהוי"ה וה"ס בריאה. ובמילוי מ"ה, ה"ס ו' דהוי"ה, וה"ס יצירה. ובמילוי ב"ן ה"ס ה' תחתונה דהוי"ה וה"ס עשיה.

שיעור 40 – תלמוד עשר הספירות – דף היומי – חלק ג'
חלק ג' עמ' קמ"ו-קמ"ז – כד באב תשע"ט
בית מדרש הסולם – שיעור מאת הרב אדם סיני
סיכום בנקודות:
1. בצ"ב מנקודים והילך מתוך השנגל"ה לבוש והיכל יצאו מהמדרגה בבחינת מקיפים, ורק שנ"ג נשארו בבחינת פנימיים.
2. היות וחייב 10 ספירות ולא פחות, אז במקום הלבוש והיכל, נוצרו כלים פנימיים חדשים מז"א ומלכות של הבינה כדי להשלים את המדרגה. (בהמשך נלמד כיצד זה נעשה).
3. בכלים הפנימיים הפיני חשוב יותר והחיצון פחות
4. במקיםים הבחינה החיצונית יותר חשובה יותר, והפנימית – גרועה יותר.
5. המקום הגרוע בכלל המדרגה ששם נאחזות הקליפות – הוא בין הלבוש לגוף.
6. כל ההלבשות שיש בין התחתון לעליון מתקיימים רק בין שנ"ג של תחתון שמלבישים את השנ"ג של עליון.
7. שנ"ג של כל תחתון מלביש רק על הגוף של המדרגה העליונה.


בית מדרש הסולם ללימוד פנימיות התורה וחכמת הקבלה בדרך ״בעל הסולם״ והרב״ש בראשות הרב אדם סיני.

ניתן לעקוב אחרי העדכונים וליצור קשר
https://www.instagram.com/hasulam.community
[email protected]
הצטרפו ללימוד התע״ס היומי: https://dafhayomitaas.org.il
אתר הבית: http://bit.ly/2Vhv6Zt

הירשמו לקבלת עדכונים ושיעורים נבחרים: https://goo.gl/VAJgMz
עשו מנוי לזוהר הקדוש לחיזוק הפנימיות בעולם: https://goo.gl/cPLdsk
התקינו את אפליקציית הסולם: https://www.hasulam.co.il/apps