הדף היומי בתע"ס | חלק ג' עמוד קנ"ט-ק"ס | שיעור 49 – סיכום

סיכום בנקודות שיעור 49 – תלמוד עשר הספירות- דף היומי- חלק ג' פרק י"ב עמוד קנ"ט-ק"ס ד' אלול, ה'תשע"ט בית מדרש הסולם- שיעור מאת הרב אדם סיני
1. ככל שאדם או מדרגה קרוב יותר לשרשו, כך הוא חשוב יותר
2. על כל אדם לחפש ולמצוא אתשרשו ולהשתדל להיות קרוב אליו, דהיינו בהשוואת צורה איתו שיאהב את שרשו שהשרש הוא כלל אליו הוא שייך
3. ישנם שני שורשים לאדם, שהוא צריך ללמוד לאזן ביניהם. האחד הוא ההשתוקקות שנתן לו הבורא ממעלה למטה והשני הוא הצד הערכי שלו שהוא בחר ביתר דבקות וכל הערכים הנגזרים ממנה.
4. אני אמתי הוא אני שמשולב משני הכללים שלו, שאותם הוא הופך לכלל אחד, הקשר בין שני הכללים דהיינו בין או"ח לאו"י נקרא הסתכלות או זיווג
5. כאשר אדם עושה זיווג כל הבחינות שבו שוות. לעתים האו"ח גדול ועתים האו"י גדול. אך תמיד הן באיזון ולכם כולם שווים.
6. האדם צריך לשאוף לייצר את הזיווגים הללו כדי להגיע לשלמות פנימית ואיזון בין ב' בחינות האני כאשר המאתגר יותר הוא לפעול את האו"ח דהיינו את האני הערכי, שזה חסר בעולמנו. אבל גם אין להזניח את היכולת של האדם להרגיש את עצמו ולא להיות נתון למאוויהם של אחרים ובטח שלא לקליפה

בית מדרש הסולם ללימוד פנימיות התורה וחכמת הקבלה בדרך ״בעל הסולם״ והרב״ש בראשות הרב אדם סיני.

ניתן לעקוב אחרי העדכונים וליצור קשר
https://www.instagram.com/hasulam.community
[email protected]
הצטרפו ללימוד התע״ס היומי: https://dafhayomitaas.org.il
אתר הבית: http://bit.ly/2Vhv6Zt

הירשמו לקבלת עדכונים ושיעורים נבחרים: https://goo.gl/VAJgMz
עשו מנוי לזוהר הקדוש לחיזוק הפנימיות בעולם: https://goo.gl/cPLdsk
התקינו את אפליקציית הסולם: https://www.hasulam.co.il/apps