הדף היומי בתע"ס | חלק ג' עמוד קס"ה-קס"ו | שיעור 53 – סיכום


בית מדרש הסולם ללימוד פנימיות התורה וחכמת הקבלה בדרך ״בעל הסולם״ והרב״ש בראשות הרב אדם סיני.

ניתן לעקוב אחרי העדכונים וליצור קשר
https://www.instagram.com/hasulam.community
[email protected]
הצטרפו ללימוד התע״ס היומי: https://dafhayomitaas.org.il
אתר הבית: http://bit.ly/2Vhv6Zt

הירשמו לקבלת עדכונים ושיעורים נבחרים: https://goo.gl/VAJgMz
עשו מנוי לזוהר הקדוש לחיזוק הפנימיות בעולם: https://goo.gl/cPLdsk
התקינו את אפליקציית הסולם: https://www.hasulam.co.il/apps

שיעור 53 – תלמוד עשר הספירות – דף היומי – חלק ג'
פרק ט"ו עמ' קס"ה-ו – ח אלול תשע"ט
בית מדרש הסולם – שיעור מאת הרב אדם סיני
1. מפאת צמצום ב' בהחסר הכלים של ת"ת ומלכות נחסרים בפנימיות המדרגה האורות של חיה ויחידה
2. אור החיה הוא מקיף מבחינת הלבוש ואור היחידה הוא המקיף מבחינת ההיכל
3. אור מקיף אומר שהוא יתקבל לעתיד לבוא אבל בזמן שהוא מקיף הוא מחוץ למדרגה. אורות אלו יתקבלו בגמר תיקון לאחר שיבולע המוות לנצח.
4. כל האורות המתפשטים ממעלה למטה מתפשטים בשם הויה והכלים הבאים ממטה למעלה באים בשם אלקים.
5. כל מה שבא מלמעלה העצם שלו הוא רחמים והתנועה שלו היא לקראת דין וכל מה שבא ממטה למעלה העצם שלו הוא דין אבל הוא בא לקראת רחמים. כם ההתפשטות של האור ממעלה למטה והאו"ח שבא בשם אלקים הוא ממטה למעלה וכל זה בקדושה.
6. המושגים שנשתמש בהם באורות יהיו התפשטות והסתלקות, המושגים מצד הכלים יהיו פנים ואחור או הזדככות והתעבות או חשוב ולא חשוב. מכאן אנו למדים שעיקר האתגר שלנו הוא מצד הכלים