הדף היומי בתע"ס – חלק ד | שיעור 33 עמודים רס"ג – סיכום

שיעור 33 – תלמוד עשר הספירות – דף היומי – חלק ד'
סיכום בנקודות הסתכלות פנימית פרק ב' עמ' רס"ג– י"ז מרחשוון
בית מדרש הסולם – שיעור מאת הרב אדם סיני
1. עברנו שוב על שמונה בחינות דאור חוזר מהשיעורים הקודמים.
2. אור חוזר הט' הוא בניית הכלים דאור חוזר בדרך של הכלי הראשון , דהיינו כתר, הוא נבנה תחילה, ולאחריו חכמה עד מלכות.
3. כפי החוק בד' בחינות דאור ישר, שככל שהכלי יותר זך, האור שיכול להתקבל בו הוא יותר גבוה, כך גם בכלים דאור חוזר, ככל שהכלי דאור חוזר הוא יותר זך, דהיינו כלי דכתר, הוא יכול לקבל אור יותר גבוה.
4. כדי לבנות את הכלי דאור חוזר של בחינת כתר, צריך את חומר הגלם של בחינת מלכות, וכדי לבנות את הכלי של אור חוזר דחכמה, צריכים את חומר הגלם של בחינת ז"א, וכן הלאה עד כדי, שכדי לבנות את כלי דאור חוזר מבחינת מלכות, משתמשים בחומר הגלם של כתר דאור ישר.
5. ההפכיות הזו מוגדרת בספר היצירה בכתוב "נעוץ סופו בתחילתו", דהיינו, מלכות בכתר "ותחילתו בסופו" דהיינו כתר, שהוא תחילתו, בסופו, שהוא מלכות.
6. בלימוד זה מלמד אותנו רק על בניית הכלים דאור חוזר ולא על התלבשות אורות בכלים ודרך הבנה זו צריך ללמוד את אור חוזר הט'.

בית מדרש הסולם ללימוד פנימיות התורה וחכמת הקבלה בדרך ״בעל הסולם״ והרב״ש בראשות הרב אדם סיני.

ניתן לעקוב אחרי העדכונים וליצור קשר
https://www.instagram.com/hasulam.community
[email protected]
הצטרפו ללימוד התע״ס היומי: https://dafhayomitaas.org.il
אתר הבית: http://bit.ly/2Vhv6Zt