הדף היומי בתע"ס – חלק ד | שיעור 36 עמודים רס"ו – סיכום

שיעור 36 – תלמוד עשר הספירות – דף היומי – חלק ד'
סיכום בנקודות הסתכלות פנימית פרק ג' רס"ה-רס"ו – כא מרחשון תש"ף
בית מדרש הסולם – שיעור מאת הרב אדם סיני

1. בפ"א למדנו על ה' מיני זיווגים דהכאה, שזה המפגש עם המציאות, בפ"ב למדנו על י"ב מיני או"ח בניית התייחסות אידאית למציאות. בפרק ג' אנו לומדים על י"ב מיני רשימות
2. בשיעור הקודם למדנו על ב' מיני רשימות הנקראים רשימה דהתלבשות ורשימה דעביות. רשימה דהתלבשות היא השתוקקות של מה שהיה לי קודם, או זיכרון של מה שהיה לי קודםם. ורשימה דעביות היא רשימה מהכוח של המסך שהיה לי, הכח שנשאר לי מה'בעל מנת להשפיע'
3. למדנו על עוד שמונה מיני רשימות מג' עד י': רשימה ממין הג' – רשימה דהתלבשות שנמצאת במקודמה, רשימה ממין הד' זו התגין, היינו רשימה מחוץ למקומה, רשימה ממין הה' שהתגין חזרו למקומן, רשימה ממין הו' כאשר אור הזך ואור העב נמצאים יחד, רשימה ממין הז' זה אור הזך של הרשימה, רשימה ממין הח' אור העב של הרשימה רשימה ממין הט' הרשימה של אור המלכות שמאירה באור העב של היסוד (אואר הזך שלה). רשימה ממין הי' רשימות שהתכללו במסך בדרך עליתו למאציל.

בית מדרש הסולם ללימוד פנימיות התורה וחכמת הקבלה בדרך ״בעל הסולם״ והרב״ש בראשות הרב אדם סיני.

ניתן לעקוב אחרי העדכונים וליצור קשר
https://www.instagram.com/hasulam.community
[email protected]
הצטרפו ללימוד התע״ס היומי: https://dafhayomitaas.org.il
אתר הבית: http://bit.ly/2Vhv6Zt