הדף היומי בתע"ס – חלק ד | שיעור 39 עמודים רס"ט – סיכום

שיעור 39 – תלמוד עשר הספירות – דף היומי – חלק ד'
סיכום בנקודות הסתכלות פנימית פרק ד' רס"ט – כ"ד מרחשון תש"ף
בית מדרש הסולם – שיעור מאת הרב אדם סיני

1. בפרק ד' אנו לומדים על י' ממינים דכלים מצד הקדושה
2. מין הא' הוא התפשטות והסתלקות שהם כוחות המצויים בכל רצון דקדושה.
3. התפשטות מבטאת את הרצון לאושר. את ההשתוקקות שהיא נתנה מעצם זה שיש משפיע. היא לא דבר בחירי, היא דבר נתון מלמעלה שאליו צריך להיפתח
4. הסתלקות היא היכולת של הנברא להיות בוחר וע"י להיות שותף לכלי. מכיוון שהכלי המדובר בקדושה הוא כלי של שותפות ולא כלי של פאסיביות או התבדלות.
5.המין הב' של הכלים הוא בחי' ראש המורכב מאו"ח הנדחה ואו"ח המלביש
6. המין הג' של הכלים הוא תוך הפרצוף שהוא בחי' אור חוזר המתפשט ממעלה למטה מינה וביה, עד הטבור.
7. מין הד' של הכלים הוא הכלי שמטבור ולמטה המהווה את חומר הגלם שעוד לא עובד, שיצטרך להתגלות בהמשך.
8. כל מה שקורה בראש, בא לידי ביטוי בפועל בגוף, אור חוזר המלביש הנקרא מלכות המזדווגת בא לידי ביטוי במין הג'ק של הכלים ואותו או שלא התלבש בבחינת ראש, שהוא מכונה מלכות המסיימת גילתה כוחה במין הד' של הכלים.

בית מדרש הסולם ללימוד פנימיות התורה וחכמת הקבלה בדרך ״בעל הסולם״ והרב״ש בראשות הרב אדם סיני.

ניתן לעקוב אחרי העדכונים וליצור קשר
https://www.instagram.com/hasulam.community
[email protected]
הצטרפו ללימוד התע״ס היומי: https://dafhayomitaas.org.il
אתר הבית: http://bit.ly/2Vhv6Zt