הדף היומי בתע"ס – חלק ה | שיעור 27 עמוד של"ט

שיעור 27 – תלמוד עשר הספירות – דף היומי – חלק ה'
סיכום בנקודות עמוד של"ט-ש"מ – כ"ט כסלו תש"ף
בית מדרש הסולם – שיעור מאת הרב אדם סיני

1. האור המאיר במטי דמלכות הוא בחינת הד' שנשארה מהה' שהיא שיור מהחסדים שניתנו לז"א ע"י זיווג ב'ב' של בינה.
2. אנו רואים ד' זכרים וד' נקבות בכל התפשטות ב' הזה. הזכר והנקבה של כתר וחכמה דהיינו ד'ג' וד'ב' הזכר גדול מהנקבה. בכלי דבינה הנקבה גדולה מהזכר היות והיא באה מרשימה שנשארה מגל' בכלי דבינה. ואילו הזכר בא מבחי' הו"ק של זיווג ב'ב' דחכמה. יוצא שהנקבה היא ג"ר והזכר הוא ו"ק של ב' ופה הנקבה גדולה מהזכר.
3. הזכר והנקבה של ז"א גם שם הנקבה גדולה מהזכר שהיא בחינת הה' שניתנה ע"י זיווג של ב'ב' דהיינו חסדים ובחינת הזכר הוא הא' שניתן מהזדככות הב' של החכמה שעבר דרך הבינה בעיבור ונולד כזכר בחסד ומשם לכל הז"א
4. הזוג הרביעי של זכר ונקבה הם כשהם נפרדים זה מזה שהזכר ביסוד מבחי' ו"ק קטועה ובחי' הנקבה היא בחי' הד'
5. כל הז"א מחולק לג' חלוקות שהם ראש תוך סוף. שהראש הוא חסד וגבורה, התוך הוא ת"ת ונצח והסוף הוא הוד ויסוד ומלכות.
6. כאשר מטי בכתר כל הו"ק מוארים, כאשר מטי בחכמה כל הג"ר מוארים
7. לאחר שהזדכך כל המסך דעביות ועלה לראש הע"ב נעשה זיווג בראש בבחי' זיווג תדיר דלא פסיק. ומתעוררות הרשימות הרדומות שעלו עם המסך לראש ויורדות למקומן לגוף ויוצא פרצוף ס"ג. ובכך סיימנו את המטי ולא מטי בע"ב הנקרא התפ"ב ואנחנו הולכים ללמוד בשיעור הבא את המטי ולא מטי בס"ג.

בית מדרש הסולם ללימוד פנימיות התורה וחכמת הקבלה בדרך ״בעל הסולם״ והרב״ש בראשות הרב אדם סיני.

ניתן לעקוב אחרי העדכונים וליצור קשר
https://www.instagram.com/hasulam.community
[email protected]
הצטרפו ללימוד התע״ס היומי: https://dafhayomitaas.org.il
אתר הבית: https://www.hasulam.co.il