הדף היומי בתע"ס – חלק ה | שיעור 35 עמודים שנ"ד – שנ"ה

סיכום בנקודות עמוד שנ"ד- שנ"ה – ט' טבת תש"ף
בית מדרש הסולם- שיעור מאת הרב אדם סיני
1. בשיעור זה אנו לומדים את ההבדל שיש בזכר ונקבה בס"ג, לעומת ההבדל בין זכר לנקבה בע"ב.
2. ההבדל הוא כזה, שבע"ב, שנקרא התפשטות ב', לזכר יש כלי משל עצמו ולנקבה יש כלי משל עצמה וזה נובע כתוצאה מכך שאור החכמה, שבא להאיר בכלי דכתר דגלגלתא הריקני, פגש את הרשימה של ד' דהתלבשות, שחלוקה בטבע עם אור החכמה וההכאה ביניהם יצרה ב' סוגי כלים ולכן לזכר היה כלי משל עצמו ולנקבה כלי משל עצמה.
3. בפרצוף ס"ג לזכר ולנקבה יש כלי אחד, שהנקבה מתכללת בזכר. הטעם הוא, שכאשר ברא אור הבינה להאיר בכלי דחכמה, הם אינם שונים בטבעם, שניהם רוצים להאיר למדרגה, היות והם יצאו ממקור אחד, ששניהם בחינה ב', ולכן כשבאה הבינה היא יכולה להתכלל תוך הכלי של הזכר, שנשאר בכלי דכתר מהתפשטות ב'.
4. ב' בחינות אלה, מצד השקפה, נקראים תענוג ושמחה או שבת ויום טוב . כאשר בחינת השבת מחייב שלצד הנקבה יש כלי משלה ולזכר יש כלי משלו והקשר או הזיווג ביניהם צריך לבטא את כל אחד מהם בנפרד ומתוך זה באים ליחד שזו מדרגה גבוהה יותר מהבחינה הב'.
5. בחינה ב' היא כנגד יום טוב, כנגד שמחה, ששם האדם, או צד הנקבה שבו, צריך לעזוב עצמו לגמרי ולהתכלל בזכר, דהיינו בהשפעת האור ובמצב זה הנקבה, כל הביטוי שלה, הוא בהתכללות שלה בצד הזכר, בצד ההשפעה, כשמוכנה להתמסר ולעזוב עצמה לגמרי.❦
בית מדרש הסולם ללימוד פנימיות התורה וחכמת הקבלה בדרך ״בעל הסולם״ והרב״ש בראשות הרב אדם סיני.

ניתן לעקוב אחרי העדכונים וליצור קשר
https://www.instagram.com/hasulam.community
[email protected]
הצטרפו ללימוד התע״ס היומי: https://dafhayomitaas.org.il
אתר הבית: https://www.hasulam.co.il