על מה לבסס את עולמי? סיכום הזוהר היומי – מאת הרב דוד היימן

הזוהר הקדוש, פרשת נח, עמודים א'-ג', מתוך שיעורו של הרב אדם סיני שליט"א.

שאלה:
מהו היסוד עליו יבסס האדם את עולמו?

סיכום השיעור:

עולמו של האדם מורכב מרצונות רבים.
מוטל עליו לבסס את עולמו על בסיס איתן שיקשר את כל רצונותיו לבורא עולם.
יסוד בניית עולמו של האדם הוא התורה.
היא היסוד המקשר בין הנברא לבורא.
מיהו הצדיק? הוא השומר בריתו ואינו חוטא באשת אדונו שהיא השכינה הקדושה.
השלום העולמי, אף הוא, בנוי על ברית שלום.
תלוי הוא בשמירת כל האנושות על שבע מצוות בני נח.
תפקידנו, כעם המוביל את האנושות, הוא להציל את העולם. כיצד? ע"י בניית תיבה, שהיא מקום האמונה, שדרכה נתקשר לבורא יתברך.

——-

להצטרפות לוואטסאפ היומי שלח הודעה (סמסוואטסאפ) למספר – 0542142421 עם המילים: נא לצרף לסיכום.