#ליקוטי #מוהרן – תורה ה'

1

#ליקוטי #מוהרן – תורה ה' – אנכי ה' אלוקיך