#ליקוטי #מוהרן – תורה ה'

3

#ליקוטי #מוהרן – תורה ה' – אנכי ה' אלוקיך