#ליקוטי #מוהרן – תורה ה'

#ליקוטי #מוהרן – תורה ה' – אנכי ה' אלוקיך