#ליקוטי #מוהרן – תורה ד'

4

#ליקוטי #מוהרן – תורה ד' אנוכי ה' אלוקיך