#ליקוטי #מוהרן – תורה ד'

1

#ליקוטי #מוהרן – תורה ד' אנוכי ה' אלוקיך