#ליקוטי #מוהרן – תורה א'

4

#ליקוטי #מוהרן – תורה א' "אשרי תמימי דרך ההולכים בתורת ה'"