תלמוד עשר הספירות

6

08 #תלמוד #עשר #הספירות שו'ת ח'ב אות מ מו