תלמוד עשר הספירות

2

08 #תלמוד #עשר #הספירות שו'ת ח'ב אות מ מו