תלמוד עשר הספירות – חלק ב'

2

09 תלמוד עשר הספירות שו'ת ח'ב אות מז ע