תיקון ליל שבועות – מאמר בלילא דכלה – הקדמת ספר הזהר