תלמוד עשר הספירות

07 תלמוד עשר הספירות שו'ת ח'ב אות לא לט