תלמוד עשר הספירות

11

07 תלמוד עשר הספירות שו'ת ח'ב אות לא לט