תלמוד עשר הספירות

10

07 תלמוד עשר הספירות שו'ת ח'ב אות לא לט