#תלמוד #עשר #הספירות

02 #תלמוד עשר #ספירות שו'ת ח'א אות ח יג