#תלמוד #עשר #הספירות

0

02 #תלמוד עשר #ספירות שו'ת ח'א אות ח יג