הקדמה לתלמוד עשר הספירות אות ג-ד' – בחירה בחיים

4