הקדמה לתלמוד עשר הספירות אות יג-יז – תרנגול או עטלף

7