הקדמה לתלמוד עשר הספירות אות כה-כו – למלא את הכרס

34