הקדמה לתלמוד עשר הספירות אות יט-כ'ד -המאור שבחכמת הקבלה