הקדמה לתלמוד עשר הספירות אות יח – הרהורי עבירה

12