הקדמה לתלמוד עשר הספירות אות יא-יב – המאור המחזירו למוטב